Accreditatie

Ons aanbod is geaccrediteerd!

De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg is ingezet vanwege de verdere professionalisering van de jeugdzorg. De beroepsregistratie is een middel om jouw beroepsvorming en ontwikkeling te ondersteunen, zowel in belang van de kwaliteit van de dienstverlening als voor jou als gezinshuisouder. Met de beroepsregistratie maak je zichtbaar dat je over het juiste niveau van vakbekwaamheid beschikt. 

 >  Informatiefolder beroepsregistratie gezinshuisouders

Punten toekenning
Onze opleidingen, workshops en trainingen zijn bij het SKJ en het Registerplein geregistreerd.
Bij de betreffende training staat het aantal punten die je krijgt. 

 SKJ logo      

 

         

   Registerplein Utrecht logo L