Centrum voor Systemisch Werk

We benaderen persoonlijke, professionele, organisatorische of maatschappelijke vraagstukken vanuit het systemisch perspectief. Daar waar normaliter op een bepaald probleem of vraag wordt ingezoomd om tot oplossingen te komen, zoomen wij uit. Het geheel is meer dan de som der delen.

Door afstand te nemen wordt meer zichtbaar dan het direct waarneembare. Daardoor komen andere en vaak meer doeltreffende oplossingen in beeld.

Centrum voor Systemisch Werk >