Nieuws

Vandaag verschijnt de derde Factsheet Gezinshuizen. Hierin vind je de cijfers van gezinshuizen in 2014. De belangrijkste uitkomst: het aantal gezinshuizen in Nederland neemt toe!

Wat er verder uit het onderzoek naar voren komt is dat het aantal inhuisgeplaatste jeugdigen in de gezinshuizen eveneens is tegenomen. In 2012 waren dat er 1.677, in 2014 zijn dat er minstens 1.728. Ook laat de Factsheet zien dat de provincie Gelderland nog steeds koploper is, met 141 gezinshuizen binnen haar grenzen.
Deze stijging van gezinshuizen is geheel in lijn met het Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet, die begin 2015, van kracht werd. Gemeenten zijn sindsdien wettelijk verplicht om voor uithuisgeplaatste jeugdigen een plek te regelen bij een pleeggezin of in een gezinshuis. Opvang in een residentiƫle instelling mag alleen nog als plaatsing in een vervangende gezinssituatie niet mogelijk is, of aantoonbaar niet in het belang van het kind is.

Lees hier de Factsheet Gezinshuizen 2014 >

Infographic huisjes in kleur