beroepsregistratie

 Jeugdzorgaanbieders zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verplicht met geregistreerde jeugdzorgwerkers te werken.

De beroepsregistratie in het Kwaliteitsregister Jeugdzorg is ingezet vanwege de verdere professionalisering van de jeugdzorg. De beroepsregistratie is een middel om jouw beroepsvorming en ontwikkeling te ondersteunen, zowel in belang van de kwaliteit van de dienstverlening als voor jou als gezinshuisouder. Met de beroepsregistratie maak je zichtbaar dat je over het juiste niveau van vakbekwaamheid beschikt.

Daarnaast heeft het tot doel de kwaliteit van de dienstverlening aan de jeugdige te verbeteren. Wetgeving, infrastructuur, kwaliteitsbeleid, richtlijnen en beschikbaarheid van methodieken zijn noodzakelijke randvoorwaarden voor goede Jeugdzorg, maar uiteindelijk ben jij het als gezinshouder die, in directe relatie met de jeugdige, de kwaliteit van de zorg waar maakt!

Lees de Informatiefolder die wij over de beroepsregistratie hebben gemaakt >