De kracht van 'Op Eigen Benen' in het gewone leven

Opvoeders zijn bij uitstek personen die kinderen graag aanspreken op hun talenten en hun mogelijkheden, maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk van een gezinshuis of pleeggezin?

“Dit vond ik een zeer goed inhoudelijke training die boeide, leerzaam was, op een goed niveau, de juiste verdieping, de fantastisch kennis en vaardigheden van de trainster”.

Trainer: Anne Van Rheede - 2 daagse

Data

geef je interesse aan ons door

Wil je onderstaand formulier invullen? Je ontvangt binnen enkele dagen een reactie.
Onjuiste keuze Aanhef

Missende voornaam.

Controleer uw achternaam.

Onjuist e-mailadres.

Missend / onjuist telefoonnummer (alleen cijfers)

Maak een keuze uit de deelname-opties

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Graag akkoord voor de verwerking van uw gegevens.

Tijden

2 dagen van beide: 10.00 - 16.00 uur incl. lunch

Locatie

De Glind/ in overleg

Max. aantal deelnemers

10

Prijs

€ 525,-

Extra

Bij de training ontvang je het boek: Inzicht, transformatie van de dienstverlening.

Niveau

Basis,, academieactiviteit essentieel in het opvoeden / begeleiden van uithuisgeplaatste jeugdigen in gezinsvormen.

Accreditatie

SKJ punten: 26.10
Registerplein
12 punten voor gezinhuisouders

Opleidingstraject Agogen 17.5

Opleidingstraject Maatschappelijk werk 17.5

Wat leer je bij deze training?

Doeltreffendheid van je aanpak en houding richting kinderen en jongeren vergroten

Wat is de inhoud van de training?
Soms lijkt het allemaal vanzelfsprekend wat je doet als gezinshuisouder of pleegouder. Je verwelkomt kinderen en jongeren in je huis. Je geeft ze een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Je bent, 24 uur per dag, 7 dagen per week, betrokken bij hun wel en wee en voedt ze op. Je wilt graag, met je gezin, iets voor hen betekenen en hen helpen ontdekken waar hun talenten liggen.
Dit alles doe je vanuit de unieke persoon die je zelf bent, met jouw waarden en normen, je plussen en minnen. Juist die vanzelfsprekendheid waarmee je elk kind benadert, is de kracht van een gezinshuis of pleeggezin. Je staat er vaak niet eens bij stil.

Toch is het de moeite waard om daar juist wel eens bij stil te staan. En je jezelf met collega-opvoeders af te vragen: Wat houdt ‘de kracht van het gewone leven’ in mijn situatie in? Hoe zet ik die kracht in als gezinshuisouder? Wat is mijn stijl van opvoeden en hoe doen andere gezinshuisouders het? Wat kunnen we van elkaar leren?

De leermethode ‘Op Eigen Benen’ richt zich niet op herstel van defecten, maar richt zich op de krachten, de talenten en competenties van een persoon. Opvoeders zijn bij uitstek personen die kinderen graag aanspreken op hun talenten en hun mogelijkheden, maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk van een gezinshuis?

Hoe wordt er gewerkt in deze training?
Tijdens de training werken we met verschillende werkvormen. Theorie wisselen we af met eigen voorbeeldsituaties. Door onderlinge feedback krijg je de nodige ideeën en tips waardoor je nog krachtiger met het gewone leven zult omgaan.

Voor wie is de training?
Pleegouders en gezinshuisouders en hun beleiders.