Leer luisteren naar kinderen

een online (blended) training met filmpjes, oefeningen en opdrachten.

“Met kinderen praten, heb ik nooit geleerd. Het is best lastig om over moeilijke onderwerpen te praten. Ik merk dat ik het er dan maar niet over heb. Misschien gaat het dan vanzelf over….”. “Als je weet hoe je dat moet doen, is het zo leuk om met kinderen te praten. Het is gewoon een kwestie van oefenen en nieuwsgierig zijn naar wat het kind wil vertellen.”

Trainer: Annemieke de Vries -  2 VCR’s en 6 online elearning sessies

illustratie luistertraining

Door kinderen te vragen naar hun mening en beleving, hun gevoel, voelen ze zich geaccepteerd. Door hun gevoel te bespreken, geven we ze erkenning. Door kinderen te vragen om advies boren we krachten in ze aan die ze niet kennen. Luisteren vergroot de eigen kracht van kinderen en vergroot hun zelfvertrouwen. In deze training leer je hoe je dat doet. 

Trainer Annemieke de Vries
Datum We starten bij voldoende deelnemers. Heb je interesse ? stuur een mail! of meld je aan
Tijden - tijdsinvestering  2 VCR’s en 6 online sessies zelfstandig – interviews - opdrachten
Locatie  Online
Max. aantal deelnemers 12
Prijs € 525,00 btw vrij
Niveau  Verdiepend; academieactiviteit waarmee de expertise van de professional verder wordt ontwikkeld/uitgebreid
Accreditatiepunten  De training wordt geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein

 

Wat is de inhoud van de training?

In de training wordt op interactieve wijze gewerkt aan vaardigheden, attitude en kennis rondom communicatie en contact met (pleeg-)kinderen. Het gaat niet alleen om het toepassen van gesprekstechnieken. Dit wordt bewerkstelligd door interactief te oefenen aan de hand van het zogenaamde ‘Vijf-fasen participatiemodel’ van Stichting WESP. In dit model bestaat de eerste fase van een gesprek uit verkennen, de tweede uit beleving, in de derde fase wordt naar de mening gevraagd en in de vierde fase naar advies. De vijfde fase bestaat uit het maken van afspraken.

Hoe wordt er gewerkt bij deze training?

De training bestaat uit een combinatie van 2 live Virtuele ClassRoom sessies en 6 e-learning modulen. E-learning houdt in dat de theorie, voorbeeldvideo’s en opdrachten aangeboden worden door middel van een interactieve website waarop men gemakkelijk en laagdrempelig kan inloggen op ieder gewenst tijdstip. Er is zowel onderling contact tussen deelnemers als contact met een trainer mogelijk, ook live. Deelnemers geven feedback op elkaars interviews.

Voor wie is de training?

De training is voor gezinshuis/pleegouders maar ook voor alle andere professionals die met kinderen gesprekken voeren.

Over de trainer

De luistertraining wordt gegeven door Annemieke de Vries; zij is gecertificeerd trainer van de Luistertraining. Annemieke was 12 jaar gezinshuisouder. Op dit moment is ze programmaleider bij het Gezinspiratieplein en dagelijks betrokken bij de kennisthema’s van pleeg- en gezinshuizen en ook trainer van o.a. de opleiding training in trainingsvaardigheden. Zij interviewt in opdracht van WESP jongeren voor de Survivalgidsen.

De inhoud van de luistertraining en de e-learning is ontwikkeld door Stichting Wesp. De aankoop is financieel mogelijk gemaakt door Stichting van het Kind. Gezinspiratieplein heeft in samenwerking met Stichting Wesp van de luistertraining een volledig blended learning traject gemaakt.

> Hier vind je een voorbeeld planning van de training!