> het complete aanbod van trainingen, workshop en opleiding Met twee families leven

De Nederlandse situatie met betrekking tot uithuisgeplaatste kinderen en jongeren is complex. Gemeentes kregen in 2015 integrale verantwoordelijkheid in de zorg voor jeugd. Er is sprake van een paradigma shift; van een interventiegerichte benadering naar een focus op versterking van de sociale context. Gemeentes worden binnen deze context verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met of zonder beperking.
Het concept Met Twee Families Leven impliceert dat de opvoeding zich niet alleen richt op het betreffende kind en de samenwerking met de eigen ouders/familie, maar ook op participatie in de omringende gemeenschap. Gemeentes richten zich vooral op versterking van de pedagogische infrastructuur; de zgn. pedagogische civil society. Van de ouders van duurzame gezinsvormen wordt gevraagd een actieve en aanjagende rol te spelen in de pedagogische civil society om daarmee het toekomstperspectief van betreffende kinderen en jongeren te versterken.

De Nederlandse context, verwoord in de nieuwe jeugdwet, vraagt om een benadering vanuit 3 invalshoeken namelijk:
1. De opvoeding.
2. De systemische ofwel de systeem-pedagogische benadering.
3. De participerende benadering.

Doel
Door het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’:
-  Leren Gezinshuisouders de positie van kinderen en jongeren te versterken.
-  Versterken kinderen en jongeren hun positie ten opzichte van, en omgang met eigen ouders en gezinshuisouders en ontwikkelen tegelijkertijd praktische, sociale en arbeidscompetenties in hun participatieproces.

Het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’ levert een bijdrage aan de Nederlandse jeugdzorg, omdat:
- De interactie tussen sociaal gezin, jeugdige en oorspronkelijk gezin en het sociale netwerk in het middelpunt staat, in plaats van uitsluitend het oorspronkelijk gezinssysteem.
- Het legt de focus op datgene wat werkelijk waarde toevoegt; een systemische benadering.
- Er komt een concept beschikbaar wat op zichzelf staat en niet alleen een afgeleide is van residentiële jeugdzorgprogramma’s die gericht zijn op groepsopvoeding.
- Het zich richt op en werkt vanuit het uitgangspunt dat het kind en jongere de drie dragende verbindingen nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen ( het systeem waarin het woont en waaruit het voortkomt).
- Het sluit aan bij alle belangrijke bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek waar het gaat om wat werkt bij het versterken van kinderen in hun ontwikkeling.
- Het biedt een antwoord op de ervaren handelingsverlegenheid van hulpverleners die met twee gezinnen en integraal werken.
- Het is het enige concept dat methodisch werkt met professionele gezinssystemen!

Uitwerking
Het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’, wordt verder uitgewerkt in de opleiding ‘Met Twee Families Leven’. Tevens wordt beschreven wat dit concept toevoegt aan de bestaande aanpak en op welke manier deze methode/ dit concept bijdraagt aan de kwaliteit binnen de Nederlandse jeugdzorg.
Beide sporen hebben tot doel impliciete praktijkkennis expliciet te maken en theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. 

> lees hier het complete aanbod van Met twee families leven

De activiteiten voor het uitrollen van dit concept omvat onder andere de organisatie van seminars, verzorgen van publicaties en gebruik maken van onder andere de literatuur en inzichten van Enamaria Weber-Boch en anderere levante professionals.

Er worden meerdere modules ontwikkeld waardoor deze methodiek op maat ingevoerd en geïmplementeerd kan worden in de Nederlandse zorg voor jeugd.

Praktisch    
Projectleider   Gerard Besten
Partners    Gezinspiratieplein, Centrum voor Systemisch werk
Opdrachtgevers   Rudolphstichting, Gezinshuis.com
Status   Lopend
Looptijd   juni 2013 - 2014

 Het Gezinspiratieplein heeft twee artikelen van Enamaria Weber - Boch gepubliceerd. > Ga naar de artikelen

Annemieke de Vries interviewde Enamaria Weber - Boch over de door haar ontwikkelde methode Met Twee Families Leven.
> Lees de uitgeschreven versie van het interview.
> Bekijk het interview

Op 8 oktober jl. organiseerde Alliantie Kind in Gezin een bijeenkomst over Met Twee Families Leven.> Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen