Wat moet een gezinshuis hiermee? Wat is een meldcode?
Een meldcode is een stappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De veel gestelde vragen zijn door de Rijksoverheid in een document beantwoord. Deze kan je hier downloaden. De relevante vragen en antwoorden voor gezinshuisouders en pleegouders worden hieronder weergegeven.

Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. De Inspectie heeft bij haar laatste bezoeken aan gezinshuizen gecontroleerd op de bekendheid met deze meldcode en ook op de wijze waarop dit is geïmplementeerd in het gezinshuis.

Meldcode verplicht voor gezinshuisouders/pleegouders?
De wet meldcode verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Als je als gezinshuisouder in loondienst bent, vraag dan na hoe de meldcode daar eruit ziet en wat er van je verwacht wordt. Als franchisenemer/zelfstandige ben je verplicht zelf een meldcode te hebben en je kennis op het gebied van kindermishandeling op peil te houden. Zowel Driestroom als Gezinshuis.com hebben hun eigen versie van de meldcode beschreven. Je kan hier gebruik van maken en deze vertalen naar je eigen gezinshuis. Uit inspectierapporten bij gezinshuizen blijkt dat o.a. wordt gekeken of het gezinshuis documentatie heeft van een meldcode. Het advies is dat het gezinshuis de algemene meldcode van de zorgaanbieder vertaald naar de eigen situatie van het gezinshuis. Deze vertaling is vooral nodig omdat er verschil zit in de termen en de procedure die er in de organisatie gebruikt worden en in het gezinshuis: bij wie meld je de objectieve signalen die je hebt waargenomen.

Waar moet een meldcode minimaal aan voldoen?
De meldcode dient minimaal te bestaan uit de volgende vijf stappen:

 1. In kaart brengen van de signalen
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig thuis of een deskundige  op het gebied van letselduiding.
 3. Gesprek met de cliënt
 4. Weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling: bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Verder moet een meldcode aan onderstaande minimumeisen voldoen:

 • een verantwoordelijkheidsverdeling voor de diverse groepen medewerkers binnen de organisatie (inclusief de eindverantwoordelijkheid voor de beslissing over het al dan niet melden),
 • specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen (met name Eergerelateerd geweld en Vrouwelijke Genitale Verminking),
 •  overweging om te melden in de Verwijsindex Risicojongeren (indien van toepassing)
 •  specifieke aandacht voor de wijze waarop professionals moeten omgaan met vertrouwelijke gegevens

Voor welke vormen van geweld geldt de wet meldcode?
De wet meldcode geldt voor alle vormen van geweld huiselijk geweld en kindermishandeling, waaronder seksueel geweld, vrouwelijk genitale verminking (meisjesbesnijdenis), eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang en ouderenmishandeling.

Welke hulpmiddelen kan ik gebruiken om de meldcode binnen mijn gezinshuis toe te passen?
Er is een toolkit voor de implementatie van de meldcode ontwikkeld. Klik hier

 • Het Min VWS heeft daarnaast een App ontwikkeld, die je kunt downloaden via de Google Play Store of Apple Store. Zowel het stappenplan als alle VeiligThuis locaties zijn beschikbaar, ook verwijzingen naar allerlei extra hulpmiddelen.
 • Er is een Landelijke Basismodel meldcode te vinden: klik hier
 • Wil je een training? Er is een geaccrediteerde e learning training = zie de website. Ongeveer 3 uur tijdsinvestering.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen