Nieuws

 

 

De Factsheet Gezinshuizen 2020 zal in opdracht van de kerngroep Gezinshuizen samengesteld worden door het Nederlands Jeugdinstituut en het Gezinspiratieplein. Binnenkort zullen we onze werkveldpartners: zorgaanbieders met gezinshuizen en zelfstandige gezinshuizen benaderen om mee te werken, zodat we de ontwikkelingen van het aantal kinderen in gezinshuizen in Nederland kunnen presenteren. We hopen natuurlijk op een hele grote respons!

Het Gezinspiratieplein is in 2012 opgericht vanuit het kennisprogramma Gezinshuizen dat door De Rudolphstichting en Gezinshuis.com is ontwikkeld met de bedoeling een impuls te geven aan gezinsvormen! Vele jaren is er met een groot netwerk praktijkkennis opgehaald over gezinshuizen, is nieuwe praktijkkennis ontwikkeld en gebundeld en landelijk innovatie op gang gebracht. Scholing voor ondernemende gezinshuizen resulteerde in een Academie, met een CRKBO certificering.
Landelijk staan gezinshuizen op de kaart, er zijn inmiddels programma’s met betrekking tot professionalisering van gezinshuizen, medewerkers hebben een andere plek gevonden; tijd voor het Gezinspiratieplein om een andere koers te kiezen.

Vanaf 1 april 2021 zal het Gezinspiratieplein worden overgedragen aan Gezinshuis.com.
Gezinshuis.com werkt aan de versterking van de leeromgeving voor haar gezinshuizen, waardoor het voor de hand ligt dat de Academie van Gezinspiratieplein (mede ontwikkeld door Gezinshuis.com) opnieuw daar een plek krijgt. Concreet betekent dit:
De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp de Glind zullen hun bestuursplek overdragen aan Gezinshuis.com
Stichting Jeugddorp de Glind zal vertegenwoordigd worden in een nog op te richten Programmaraad.
De kennisdossiers die ontwikkeld zijn ten behoeve van het werkveld blijven toegankelijk voor gezinshuizen Nederland.
In opdracht van de Kerngroep Gezinshuizen wordt de Factsheet Gezinshuizen 2020 nog eenmaal in samenwerking met het NJI gemaakt. Daarna zal het NJI dit structureel oppakken.
Alle gemaakte afspraken met trainers worden overgenomen door Gezinshuis.com

Lancering van de website met alle verslagen, mini-magazines, interessante filmpjes over samenwerken en alle modules.

Gezinspiratieplein werkte hieraan mee: zie ook ons kennisdossier.

 

Een goede match tussen een pleegkind en een pleeggezin of gezinshuis is belangrijk voor het succes van een plaatsing. Het Nederlands Jeugdinstituut en Stichting Kinderpostzegels nodigen u uit voor het online symposium Matchen doe je samen!,
                  op 23 november van 14.00 tot 16.30 uur.
Onderzoekers vertellen over de resultaten van hun onderzoek naar matching; een ouder en een pleegouder delen hun ervaringen en wordt de nieuwe editie van het handboek Methodisch Matchen geïntroduceerd.

Volledig online cursus - veel zelf oefenen - geef je op met een maatje, zodat je samen leert

Door kinderen te vragen naar hun mening en beleving en hun gevoel, voelen ze zich geaccepteerd. Door hun gevoel te bespreken, geven we ze erkenning. Door kinderen te vragen om advies boren we krachten in ze aan die ze niet kennen. Luisteren vergroot de eigen kracht van kinderen en vergroot hun zelfvertrouwen. In deze training leer je hoe je dat doet.