Onderzoek geeft antwoord op de vraag. Pleeggrootouders: wat maakt hen tot succesvolle opvoeders?

Pleeggrootouders bieden een bijzondere én succesvolle vorm van pleegzorg. Nog vaak worden zij vergeten en onderbelicht. Na een eerder onderzoek (2014), brengt Henk van Oosteren nu inzicht in de succesfactoren van plaatsing bij pleeggrootouders. Waarom slaagt de ene plaatsing bij grootouders wel, en de andere juist niet?

Slagingskans groter zonder gedragsproblemen en goede relatie met ouders
Om antwoord te krijgen op deze vraag interviewde Van Oosteren twintig grootouders en diverse hulpverleners, ouders en kleinkinderen. De uitkomsten laten zien dat plaatsingen beter lukken wanneer het kleinkind geen gedragsproblemen heeft, wanneer de relatie tussen de pleeggrootouders en de ouders van het kleinkind goed is en wanneer er in het totaal weinig problemen zijn. Deze uitkomst is conform alle andere onderzoeken in pleegzorg. Wat opvalt, is dat de leeftijd van kleinkinderen bij plaatsing geen rol speelt. In ‘gewone’ pleegzorg is er een grotere kans op een succesvolle plaatsing bij jonge kinderen.

Opvallend is ook dat er veel pleeggrootouders zijn die ondanks flinke gedragsproblemen kunnen blijven genieten van hun kleinkind. Sterker nog: dat is veelal de reden waarom ze het volhouden. Het betreft dan vaak grootouders die opvoedkundig sterk zijn en kunnen incasseren. “…Bovendien is hij lief en heeft meestal een positieve stemming. Het is fijn hem in huis te hebben. En boven al: hij hoort erbij.” aldus een van de geïnterviewde oma’s over haar kleinkind met grote gedragsproblemen.

In het geval van relatieproblemen tussen ouders en grootouders gaat het toch goed, wanneer de grootouders het belang van hun kleinkind voorop stellen en dat duidelijk als hun lijn kiezen. Als het erop aankomt zelfs boven het belang van hun eigen zoon of dochter.

Het onderzoeksrapport ‘Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders’ geeft een uitgebreide beschrijving van alle onderzochte factoren en de uitkomsten hiervan.

Presentatie van het onderzoek op 4 april 2017 bij Lindenhout > meer info


> Lees hier het rapport

170214voorzijde