Het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen/jongeren die er wonen zijn in de afgelopen twee jaar gestegen. In 2018 waren er 937 gezinshuizen waar 3113 kinderen/jongeren woonden. Deze cijfers en nog meer informatie vind je in de nieuwe Factsheet Gezinshuizen 2018.

afbeelding- factsheet 2 11-2-2019


Meer ondernemerschap
Er is een duidelijke verschuiving te zien van het werken met loondienst gezinshuizen naar zelfstandige varianten: franchise, onderaannemerschap en vrijgevestigde gezinshuizen. In 35,1% van de gevallen werkten zorgaanbieders met franchisegezinshuizen en in 15,8% met onderaannemerschap. Het aandeel loondienst-gezinshuizen daalde daarentegen van 60% in 2016 naar 49,2% in 2018. In absolute aantallen is dat een daling van 509 tot 459 loondienst-gezinshuizen.

Verbreding gezinshuispalet
Naast een toename van het aantal franchisegezinshuizen, van 231 naar 308, komt de groei uit de opkomst van twee relatief nieuwe constructies: het onderaannemerschap, waarbij een zorgaanbieder plaatsen inkoopt bij een zelfstandig ondernemend gezinshuis, en vrijgevestigde gezinshuizen, zelfstandige gezinshuizen waar gemeenten rechtstreeks plaatsen inkopen. In 2018 waren er respectievelijk 143 en 29 gezinshuizen die opereerden volgens deze twee constructies, blijkt uit de factsheet. Het is de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar deze groepen.

voorzijde factsheet- klein

> Download hier de factsheet

 In samenwerking met de Alliantie Kind in Gezin is deze factsheet tot stand gekomen.