BEKENDMAKING: Het Gezinspiratieplein wijzigt haar koers

Het Gezinspiratieplein is in 2012 opgericht vanuit het kennisprogramma Gezinshuizen dat door De Rudolphstichting en Gezinshuis.com is ontwikkeld met de bedoeling een impuls te geven aan gezinsvormen! Vele jaren is er met een groot netwerk praktijkkennis opgehaald over gezinshuizen, is nieuwe praktijkkennis ontwikkeld en gebundeld en landelijk innovatie op gang gebracht. Scholing voor ondernemende gezinshuizen resulteerde in een Academie, met een CRKBO certificering.
Landelijk staan gezinshuizen op de kaart, er zijn inmiddels programma’s met betrekking tot professionalisering van gezinshuizen, medewerkers hebben een andere plek gevonden; tijd voor het Gezinspiratieplein om een andere koers te kiezen.

Vanaf 1 april 2021 zal het Gezinspiratieplein worden overgedragen aan Gezinshuis.com.
Gezinshuis.com werkt aan de versterking van de leeromgeving voor haar gezinshuizen, waardoor het voor de hand ligt dat de Academie van Gezinspiratieplein (mede ontwikkeld door Gezinshuis.com) opnieuw daar een plek krijgt. Concreet betekent dit:
De Rudolphstichting en Stichting Jeugddorp de Glind zullen hun bestuursplek overdragen aan Gezinshuis.com
Stichting Jeugddorp de Glind zal vertegenwoordigd worden in een nog op te richten Programmaraad.
De kennisdossiers die ontwikkeld zijn ten behoeve van het werkveld blijven toegankelijk voor gezinshuizen Nederland.
In opdracht van de Kerngroep Gezinshuizen wordt de Factsheet Gezinshuizen 2020 nog eenmaal in samenwerking met het NJI gemaakt. Daarna zal het NJI dit structureel oppakken.
Alle gemaakte afspraken met trainers worden overgenomen door Gezinshuis.com