Gezinshuizen in Nederland, de aantallen in 2012

Deze publicatie is een aanvulling op de Factsheet Gezinshuizen die in 2011 verscheen, met actuele gegevens over het aantal gezinshuizen in Nederland in 2012.

pdf Gezinshuizen in Nederland, de aantallen in 2012