Boek: Met twee families leven

Enamaria Weber - Boch ontwikkelde het beproefde concept 'Met twee families leven', waarin het respect voor de eigen ouders de dragende band vormt voor het opvoedingsproces van uithuisgeplaatste kinderen. Zodat het uithuisgeplaatste kind zonder loyaliteitsconflicten ten opzichte van het oorspronkelijke gezin kan leven en opgroepen.

Het boek waarin zij dit concept verder uitwerkt, is nu ook in het Nederlands verschenen en te bestellen in de webwinkel van Gezinshuis.com voor €19,80 excl. verzendkosten. koop het boek 

De training 'Met twee families leven van het Gezinspiratieplein verdiept de uitganspunten van het concept van Weber-Boch. Training Met Twee Families Leven

 Wanneer een uithuisgeplaatst kind wordt opgenomen in een sociaal gezin of een jeugdzorginstelling, worden sociale ouders en sociale bindingspersonen met diverse pedagogische taken, problemen en eisen geconfronteerd.

Eén van hun basale taken bestaat eruit om plaatsvervangers van de eigen ouders van de kinderen te zijn. Deze taak dienen zij zo in te vullen dat het uithuisgeplaatste kind zonder loyaliteitsconflicten ten opzichte van zijn oorspronkelijke gezin bij hen kan leven en opgroeien.

 "Dat is niet te doen!" zeggen sommigen. "Dat kan!", zeggen anderen. 

Als sociale moeder met jarenlange ervaring en als oprichter en leider van jeugdzorginstellingen, ontwikkelde Enamaria Weber-Boch voor de opvoeding bij uithuisplaatsingen in gezinsvormen het beproefde concept “Met twee families leven".

In dit concept is het respect voor de eigen ouders de dragende band voor het opvoedingsproces bij uithuisplaatsingen. De waardering van de eigen ouders vraagt niet om een nieuwe vorm van opvoeden, ze vraagt van de sociale ouders een houding waarin zij zich tot de feiten verhouden zoals ze zijn. Het vraagt om de erkenning van het feit dat de eigen ouders in de ziel van het kind altijd voorrang hebben. Hen komt de eerste plaats toe, ook al hebben zij het kind schade toegebracht. Het vraagt ook om een houding, waarbij de focus op de hulpbronnen en veerkracht van het kind ligt.