Factsheet pleegzorg 2012

In 2012 hebben 20.949 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van 16.330 pleeggezinnen. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders. Dat is een toename van 4% in vergelijking met 2011.

De groei van de pleegzorg was mogelijk door een toename van het aantal nieuwe pleegouders. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg.

 Tieners

In 2012 zijn 3.066 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 8% meer dan in 2011. Ondanks de groei van het pleegouderbestand blijft er een tekort aan pleegouders, in het bijzonder voor tieners. In september 2012 is daarom de campagne-actie ‘Help jij een pleegkind de pubertijd door?’ gestart. 30% van de pleegkinderen die afgelopen jaar onderdak hebben gevonden bij pleegouders is 12 jaar of ouder.

‘We zien nog steeds dat het aanbod van nieuwe pleeggezinnen niet altijd aansluit op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Vooral voor tieners is het tekort aan pleegouders groot. Juist ook tieners gun je het om in gezinsverband op te groeien, wanneer dat thuis niet mogelijk is. In de alledaagse dingen, zoals hulp bij het maken van huiswerk en leren omgaan met zakgeld, kunnen pleegouders een jongeren helpen om de laatste stappen te zetten op weg naar zelfstandigheid,', aldus Mark Bent, woordvoerder Jeugdzorg Nederland.

Pleegzorgcijfers op hoofdlijnen

In 2012 was er in 19% van de nieuwe pleegzorgplaatsingen sprake van crisisopvang. 16% van de plaatsingen betrof deeltijdpleegzorg. Dit is meestal weekend- en vakantieopvang. Aan de ene kant maakt een deel van kinderen voor korte tijd gebruik van pleegzorg. In de zogenaamde hulpverleningsvariant wordt onderzocht of het pleegkind weer bij de eigen ouder(s) kan wonen. Aan de andere kant woont een aanzienlijke groep kinderen voor lange tijd bij pleegouders. In de zogenaamde opvoedingsvariant is het doel van de plaatsing om continuïteit, opvoedingszekerheid en optimale ontwikkelingskansen voor het pleegkind te creëren. Contact met de ouders blijft, waar mogelijk, bestaan.

33% van de geplaatste kinderen is vier jaar of jonger en 37% van de kinderen is in de basisschoolleeftijd. In de crisisopvang is 52% van de kinderen vier jaar of jonger. In diverse regio’s is in een convenant vastgelegd dat kinderen onder de 5 jaar bij een uithuisplaatsing niet in een groep worden geplaatst, maar altijd in gezinsverband worden opgevangen. Dit zie je terug in deze cijfers.

Factsheet Pleegzorg 2012