Nieuws

 

 

Hoe zorg je goed voor jezelf? Om het werk als gezinshuisouder of pleegouder te kunnen doen, is vitaal zijn én blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid.  'Werk' en 'privé' vallen samen, wat fijn is en soms lastig tegelijk. Bovendien voer je als ouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uit maken.

NIEUW - Het Gezinspiratieplein tekende de 'kwaliteitscriteria in 1 oog opslag', naar aanleiding van het verschijnen van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen. Zo maak je snel kennis met de criteria. Deze visual mag en kan je gebruiken; vermeld er dan wel bij dat deze van het Gezinspiratieplein komt!

Vandaag hebben wij de audit met een positief resultaat afgesloten. En zijn wij weer voor vier jaar een officieel opleidingsinstituut. Dit betekent dat wij onze trainingen/ workshops/opledingen zonder BTW kunnen aanbieden maar ook dat we aan een voorwaarde voldoen om onze trainingen te registeren bij het SKJ en Registerplein. Dus dat jij punten krijgt als je een training van een dag of langer bij ons volgt! Wij zijn blij met het resultaat want we hebben laten zien dat onze processen dik in orde zijn!

Het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen/jongeren die er wonen zijn in de afgelopen twee jaar gestegen. In 2018 waren er 937 gezinshuizen waar 3113 kinderen/jongeren woonden. Deze cijfers en nog meer informatie vind je in de nieuwe Factsheet Gezinshuizen 2018.

Burgervoogdij komt opnieuw tot leven. Gewone burgers nemen verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren in leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen, door de voogdij op zich te nemen. Ben je zelf betrokken bij zo’n kind en heb je belangstelling voor burgervoogdij?  Volg een gratis webinar