Nieuws

 

 

Vandaag hebben wij de audit met een positief resultaat afgesloten. En zijn wij weer voor vier jaar een officieel opleidingsinstituut. Dit betekent dat wij onze trainingen/ workshops/opledingen zonder BTW kunnen aanbieden maar ook dat we aan een voorwaarde voldoen om onze trainingen te registeren bij het SKJ en Registerplein. Dus dat jij punten krijgt als je een training van een dag of langer bij ons volgt! Wij zijn blij met het resultaat want we hebben laten zien dat onze processen dik in orde zijn!

Het aantal gezinshuizen en het aantal kinderen/jongeren die er wonen zijn in de afgelopen twee jaar gestegen. In 2018 waren er 937 gezinshuizen waar 3113 kinderen/jongeren woonden. Deze cijfers en nog meer informatie vind je in de nieuwe Factsheet Gezinshuizen 2018.

Burgervoogdij komt opnieuw tot leven. Gewone burgers nemen verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren in leefgroepen, gezinshuizen en pleeggezinnen, door de voogdij op zich te nemen. Ben je zelf betrokken bij zo’n kind en heb je belangstelling voor burgervoogdij?  Volg een gratis webinar

Om meer bekendheid te geven aan burgervoogdij vindt op vrijdag 28 september de aftrap plaats van de campagne burgervoogdij. Meer bekendheid is nodig zodat veel meer mensen weten wat burgervoogdij is en kunnen overwegen er gebruik van te maken. De campagne begint met een inspirerende bijeenkomst in De Glind met gasten uit de politiek, beleid en uitvoering.

Hoe ga je met elkaar van de gerichtheid op het gedrag van een kind/jongere naar de behoefte van een kind/jongere. Als je dit samen doet en dezelfde taal spreekt begrijp je een kind beter en heeft dit uiteindelijk positieve gevolgen voor de ontwikkeling. Op deze dag gaan we hierover met elkaar in gesprek, spreekt Mark Freado en gaan we met een concrete casus aan de slag. Welkom!