Weten 

Het Gezinspiratieplein vindt praktijkkennis van groot belang. Vanaf 2011 geeft Gezinspiratieplein een impuls aan onderzoeken en kennistrajecten over het professioneel opvoeden van kinderen met meervoudige en complexe problematiek in gezinsvormen. Daarin werkt het Gezinspiratieplein samen met kennisinstituten en praktijkorganisaties. Het onderzoeksprogramma bouwt voort op onderzoeken en kennistrajecten die de initiatiefnemers van het Gezinspiratieplein de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. De publicaties die hieruit voort zijn gekomen delen we graag.