Kennisdossiers

In de kennisdossiers hebben we al het materiaal van de onderzoeken verzameld; we delen het graag met je!

- Factheet gezinshuizen                                                                                 - Kennisagenda & Kenniskringen
- Met twee families leven                                                                              
- Methodisch matchen
- Maatschappelijke Business Case Verlengde Pleegzorg
-
Jouw Gezin? Mijn Zorg!
- Maatschappelijke BusinessCase Gezinshuizen
- Zin in Jeugdzorg
- Pleeggrooutouders
- Professioneel Opvoeden

- FACTSHEET GEZINSHUIZEN - In 2010 ontdekten een aantal Glindse partijen dat kennis rondom gezinshuizen amper vindbaar is. Alle praktijkkenis bleef achter de deuren, alle onderzoeksgegevens betroffen residentiele opvang en de data met betrekking tot de gezinshuizen en de kinderen, die er woonden waren “verstopt” en niet beschikbaar. Met de Alliantie Kind in Gezin waren veel partijen er van overtuigd dat kinderen beter af zijn in gezinsvormen; daarvoor werd het ontsluiten van de kennis met betrekking tot gezinshuisopvang steeds urgenter.

JOUW GEZIN? MIJN ZORG! In dit praktijkgerichte onderzoek staan gezinshuizen centraal. Zij bieden een plek aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Helaas komt het nog te vaak voor dat deze jongeren vroegtijdig een gezinshuis verlaten, met alle nadelige gevolgen van dien. Om dit te helpen voorkomen, wordt in dit project de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders van jongeren bekeken. Wanneer het ouders en gezinshuisouders lukt om tot een constructieve samenwerking te komen kan dit bijdragen aan een stabiele plaatsing. Zo concreet mogelijk wordt onderzocht hoe een dergelijke samenwerking wordt vormgegeven, met als doel kennis te ontwikkelen met en voor de praktijk.

KENNISAGENDA & KENNISKRINGEN - Gezinspiratieplein is gestart met een groot onderzoek om het veld van gezinshuizen in beeld te krijgen. Dat resulteerde ook in de 1e factsheet gezinshuizen. Er bleek veel belangstelling en motivatie vanuit het werkveld om hieraan bij te dragen. In 2011 en 2012 hebben kenniskringen plaatsgevonden.

Maatschappelijke Business Case - 'Verlengde Pleegzorg'

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een verlengde pleegzorgplaatsing van jongeren van 18-23 jaar?
Een vraag die met het onderzoek MBC Pleegzorg 18+ beantwoord werd.