Jouw Gezin? Mijn Zorg! 2019 -2020

JOUW GEZIN? MIJN ZORG! In dit praktijkgerichte onderzoek staan gezinshuizen centraal. Zij bieden een plek aan jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Helaas komt het nog te vaak voor dat deze jongeren vroegtijdig een gezinshuis verlaten, met alle nadelige gevolgen van dien. Om dit te helpen voorkomen, wordt in dit project de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders van jongeren bekeken. Wanneer het ouders en gezinshuisouders lukt om tot een constructieve samenwerking te komen kan dit bijdragen aan een stabiele plaatsing. Zo concreet mogelijk wordt onderzocht hoe een dergelijke samenwerking wordt vormgegeven, met als doel kennis te ontwikkelen met en voor de praktijk.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de Christelijke Hogeschool .Ede (CHE), Lindenhout, Gezinshuis.com, Leger des Heils en Intermetzo. Daarnaast zijn Gezinspiratieplein, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugd Instituut betrokken

> Website over gedeeldopvoederschap met alle resultaten van het project: Jouw gezin? Mijn zorg!

Het onderzoek
In de eerste fase van dit onderzoek wordt gekeken naar wat de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders constructief maakt. Dit is onderzocht door middel van literatuuronderzoek, focusgroepen met gezinshuisouders en experts en diepte interviews met ouders en jongeren.
De uitkomsten hiervan zijn gebundeld in rapportages
> Rapportage 1 
> Rapportage 2

> Mini-magazine 1
een factsheet over gezinshuizen, interview met Martine Noordegraaf (lector Jeugd en Gezin), interview met een gezinshuisouder en een interview met twee studenten die onderzoek doen binnen het vakgebied

> Mini- Magazine 2 
In dit mini-magazine: stand van het onderzoek, interview met Roy Otten (stuurgroeplid), interview met een ervaringsdeskundige en een verslag van het afstudeersymposium 'Leren Samenwerken'

> Mini- Magazine 3 
In dit mini-magazine: stand van het onderzoek, interview met Ellen Schep (onderzoeker binnen het project), interview met Emily Nap (gedragswetenschapper bij het Leger des Heils) en een interview met Annemarie Muskee (docentonderzoeker bij dit onderzoek).

> Mini- Magazine 4 
In dit mini-magazine: een interview met Harmke Bergenhenegouwen (vanuit het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) betrokken bij het onderzoeksproject), een interview met Yvonne Aartsen en Gé Haans (professionals uit de praktijk) en een interview met Herm Slotman (docent aan de CHE).