Kennisagenda & kenniskringen

KENNISAGENDA & KENNISKRINGEN - Gezinspiratieplein is gestart met een groot onderzoek om het veld van gezinshuizen in beeld te krijgen. Dat resulteerde ook in de 1e factsheet gezinshuizen. Er bleek veel belangstelling en motivatie vanuit het werkveld om hieraan bij te dragen. In 2011 en 2012 hebben kenniskringen plaatsgevonden.

Kenniskring gezinshuizen Jeugdzorg in samenwerking met het NjI
Kenniskring gezinshuizen AWBZ


Vervolgens is er een kennisagenda opgesteld samen met de praktijkorganisaties: als richtlijn voor de onderzoeken, met daarin de belangrijkste onderzoeksvragen. De nadruk in het onderzoeksprogramma lag op professioneel opvoeden in gezinshuizen. De kennis en informatie die dit onderzoeksprogramma opleverde, is ook voor andere gezinsvormen -zoals pleeggezinnen- relevant.


De vier hoofdthema’s van de kennisagenda:


1) Selectie, opleiding en ondersteuning van pleeg- en gezinshuisouders.
2) Langdurig opgroeien: matching, verplaatsen en uitplaatsen.
3) Professioneel opvoeden van kinderen met meervoudige en complexe problematiek.
4) Positionering pleeggezinnen en gezinshuizen in het nieuwe stelsel zorg voor jeugd.


In de Kennisagenda Langdurig Opgroeien is per thema kort beschreven welke kennis beschikbaar is en welke onderzoeks- en ontwikkelvragen er toen waren.
In 2016 is er een update van deze kennisagenda gepubliceerd, met de bij ons bekende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken.

Deze update lees je hier.