Met twee families leven

MET TWEE FAMILIES LEVEN - opvoeden doe je samen -  Opgroeien bij je eigen ouders lijkt vanzelfsprekend, maar is dat helaas niet. Ruim 44.000 kinderen worden jaarlijks in Nederland, al dan niet tijdelijk, uit huis geplaatst. Als ze in een pleeggezin of gezinshuis terechtkomen, leven zij in feite verder met twee families. it was aanleiding voor het project Met Twee Families Leven (2013-2014).

Initiators waren: Gezinshuis.com, Gezinspiratieplein en het Centrum voor Systemisch Werk. Zij hebben de systeem-pedagogische visie Met twee families leven ontwikkeld met als doel de krachten en talenten van kinderen te versterken, in verbinding met hun oorspronkelijke gezin en ingebed in de maatschappij.

De Nederlandse situatie met betrekking tot uithuisgeplaatste kinderen en jongeren is complex. Gemeentes kregen in 2015 integrale verantwoordelijkheid in de zorg voor jeugd. Er is sprake van een paradigma shift; van een interventiegerichte benadering naar een focus op versterking van de sociale context. Gemeentes worden binnen deze context verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren met of zonder beperking.
Het concept Met Twee Families Leven impliceert dat de opvoeding zich niet alleen richt op het betreffende kind en de samenwerking met de eigen ouders/familie, maar ook op participatie in de omringende gemeenschap. Gemeentes richten zich vooral op versterking van de pedagogische infrastructuur; de zgn. pedagogische civil society. Van de ouders van duurzame gezinsvormen wordt gevraagd een actieve en aanjagende rol te spelen in de pedagogische civil society om daarmee het toekomstperspectief van betreffende kinderen en jongeren te versterken.


De Nederlandse context, verwoord in de nieuwe jeugdwet, vraagt om een benadering vanuit 3 invalshoeken namelijk

1. De opvoeding.
2. De systemische ofwel de systeem-pedagogische benadering.
3. De participerende benadering.


Doel

Door het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’:
- Leren Gezinshuisouders de positie van kinderen en jongeren te versterken.
- Versterken kinderen en jongeren hun positie ten opzichte van, en omgang met eigen ouders en gezinshuisouders en ontwikkelen tegelijkertijd praktische, sociale en arbeidscompetenties in hun participatieproces.
Het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’ levert een bijdrage aan de Nederlandse jeugdzorg, omdat:
- De interactie tussen sociaal gezin, jeugdige en oorspronkelijk gezin en het sociale netwerk in het middelpunt staat, in plaats van uitsluitend het oorspronkelijk gezinssysteem.
- Het legt de focus op datgene wat werkelijk waarde toevoegt; een systemische benadering.
- Er komt een concept beschikbaar wat op zichzelf staat en niet alleen een afgeleide is van residentiële jeugdzorgprogramma’s die gericht zijn op groepsopvoeding.
- Het zich richt op en werkt vanuit het uitgangspunt dat het kind en jongere de drie dragende verbindingen nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen ( het systeem waarin het woont en waaruit het voortkomt).
- Het sluit aan bij alle belangrijke bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek waar het gaat om wat werkt bij het versterken van kinderen in hun ontwikkeling.
- Het biedt een antwoord op de ervaren handelingsverlegenheid van hulpverleners die met twee gezinnen en integraal werken.
- Het is het enige concept dat methodisch werkt met professionele gezinssystemen!

Uitwerking

Het concept ‘Met Twee Families Leven vanuit systeem-pedagogisch perspectief’, is verder uitgewerkt in verdiepende trainingen en systemische consultatie door het Centrum voor Systemisch werk. Tevens is beschreven wat dit concept toevoegt aan de bestaande aanpak en op welke manier dit concept bijdraagt aan de kwaliteit binnen de Nederlandse jeugdzorg. In het kader van dit project (2013-2014) is een visie document verschenen

 > Visiedocument M2FL.pdf 

Kennisdocumenten in dit dossier

Kennisdossier op het gebied van Met twee families leven
Traininng De tweedaagse basistraining Met Twee Families Leven wordt door het Gezinspiratieplein middels open inschrijving en In Company aangeboden.
I> Informatie over de training - Met Twee Families Leven

 

 Centrum Voor Systemich Werk

> Voor de verdiepende trainingen en voor systemische consultatie verwijzen we naar Centrum Voor Systemisch Werk