Professioneel opvoeden - RAAK project i.s.m. CHE

Professioneel opvoeden - Praktijkonderzoek

De relatie met een puber verloopt soms moeizaam. Ook in een gezinshuis. Waarom en op welke manier lukt het sommige gezinshuisouders wél om een succesvolle relatie op te bouwen met de kinderen die ze opvoeden? En kan dat inzicht worden overgedragen op andere opvoeders?

Gezinshuizen zijn bedoeld om een kind tot de volwassenheid een veilige plek te bieden. Helaas komt ongepland vertrek vooral onder pubers -te- vaak voor. Het onderzoek Professioneel Opvoeden wil de volgende vraag beantwoorden: Hoe maak je goed aansluiting met pubers met gedragsproblemen, zodat je hen ook daadwerkelijk kunt gaan begeleiden in hun volwassen worden? 

Aanpak
In dit onderzoek wordt gekeken naar welke vaardigheden van gezinshuisouders in de communicatie met jongeren bijdragen aan een goede opvoedrelatie. Waarom het sommige professionele opvoeders lukt om tot een succesvolle relatie te komen met de inwonende jongere.

Hoe die relatie vormgegeven wordt, staat centraal in dit onderzoek. Samen met 45 professionele opvoeders doen de onderzoekers kennis op en ontwikkelen vervolgens hulpmiddelen die beschikbaar komen voor andere professionele ouders.

Praktisch    
Projectleider   Dr. Martine Noordegraaf, lector Jeugd en Gezin
Partners    Gezinshuis.com, Joozt LSG-Rentray, Rudolphstichting, Universiteit Utrecht, het Nederlands Jeugdinstituut, Combinatie Eindhoven, Hogeschool van Amsterdam
Opdrachtgever   Christelijke Hogeschool Ede
Status   Afgerond
Looptijd   november 2012 - 2014

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief over de voortgang van het onderzoek. Download deze hieronder.
Nieuwsbrief 1 - februari 2013 >;  Nieuwsbrief 2 - september 2013 >Nieuwsbrief 3 - maart 2014 >

Tijdens de startbijeenkomst van het Gezinspiratieplein op 18 april 2013 presenteerde Martine Noordegraaf haar visie op professioneel opvoeden.
Download de powerpoint-presentatie >

In 2016 verscheen: Doelgroepverkenning m.b.t Professioneel Ouderschap in gezinshuizen.