Kennisdossiers

Zin in Jeugdzorg - Praktijkonderzoek i.s.n. Hoogeschool Windesheim

 In het Raakproject 'Zin in Jeugdzorg' is onderzocht op welke manier professionals in de residentiële jeugdzorg en gezinshuizen/pleegzorg professioneel omgaan (waarnemen, reflecteren, handelen) met zingevingsbehoeften van jongeren. Vanuit een brede opvatting van zingeving is gekeken hoe het thema zingeving in de praktijk wordt gehanteerd door jeugdzorgwerkers en door jongeren. Op 11 locaties is veldwerk verricht en 11 jongeren en 12 professionals zijn geïnterviewd. De lector A. Mulder, Lectoraat Theologie en Levensbeschouwing gaf leiding aan dit project