Kennisdossiers

Maatschappelijke Business Case - Gezinshuizen

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van een gezinshuis? Dat is wat een aantal praktijkorganisaties wilden weten. Het project liep vanaf 2012 tot en met 2016. 

MET TWEE FAMILIES LEVEN - opvoeden doe je samen -  Opgroeien bij je eigen ouders lijkt vanzelfsprekend, maar is dat helaas niet. Ruim 44.000 kinderen worden jaarlijks in Nederland, al dan niet tijdelijk, uit huis geplaatst. Als ze in een pleeggezin of gezinshuis terechtkomen, leven zij in feite verder met twee families. it was aanleiding voor het project Met Twee Families Leven (2013-2014).

- METHODISCH MATCHEN - Het project ‘Matching van langdurige uithuisgeplaatste jeugdigen aan een alternatief pleeggezin of gezinshuis’ is gestart in 2013 en is in het begin van 2017 afgerond. De verschillende onderdelen van het project hebben meerdere publicaties opgeleverd. In het proces en verantwoordingsverslag (zie hieronder bij 3)  schetsen we het proces en het verloop van het project en verwijzen we voor inhoudelijke informatie naar de diverse publicaties.

In 2020 is het Handboek Methodisch Matchen aangepast met de bevindingen uit het onderzoek: Jouw Gezin, Mijn Zorg. Hieronder is de versie van 2017 vervangen door de versie van 2020.

Het fenomeen pleeggrootouderschap verdient aandacht volgens Henk van Oosteren. Grootouders kunnen in veel gevallen een prachtige oplossing bieden wanneer hun kleinkind niet meer bij de ouders kan wonen, blijkt uit een onderzoek (2014)  naar pleeggrootouderschap. Het onderzoek toont aan dat pleeggrootouders goede opvoeders zijn en dat zij echt een verschil uitmaken. In 2016 deed Henk van Oosteren vervolgonderzoek. 

Professioneel opvoeden - Praktijkonderzoek

De relatie met een puber verloopt soms moeizaam. Ook in een gezinshuis. Waarom en op welke manier lukt het sommige gezinshuisouders wél om een succesvolle relatie op te bouwen met de kinderen die ze opvoeden? En kan dat inzicht worden overgedragen op andere opvoeders?