Kennisdossiers

- METHODISCH MATCHEN - Het project ‘Matching van langdurige uithuisgeplaatste jeugdigen aan een alternatief pleeggezin of gezinshuis’ is gestart in 2013 en is in het begin van 2017 afgerond. De verschillende onderdelen van het project hebben meerdere publicaties opgeleverd. In het proces en verantwoordingsverslag (zie hieronder bij 3)  schetsen we het proces en het verloop van het project en verwijzen we voor inhoudelijke informatie naar de diverse publicaties.

In 2020 is het Handboek Methodisch Matchen aangepast met de bevindingen uit het onderzoek: Jouw Gezin, Mijn Zorg. Hieronder is de versie van 2017 vervangen door de versie van 2020.