Impact van pleegzorgplaatsing op jeugdige, pleegouders en eigen kinderen

Impact van pleegzorgplaatsing op jeugdige, pleegouders en eigen kinderen

In Over pleegzorg 3113 downloads

Hoe ervaren pleegkinderen de eerste periode in een nieuw pleeggezin? Wat doen de pleegouders om het wenproces te vergemakkelijken? Wat voor effect heeft pleegzorg op de eigen kinderen van pleegouders? Deze en meer vraagstukken staan centraal in dit onderzoeksrapport.

Auteurs  

Elly Singer, Adimka Uzozie & Kirti Zeijlmans

Publicatiedatum     november 2012
Uitgever   Universiteitvan Amsterdam en Stichting Alexander
Trefwoorden   Pleeggezin, plaatsing, wenproces, matching, voorbereiding op plaatsing, stem van pleegkinderen en eigen kinderen.