Rapport gezinshuizen jeugdzorg

Het Gezinspiratieplein is in 2012 opgericht met de bedoeling een impuls te geven aan gezinsvormen. Vele jaren is er met een groot netwerk praktijkkennis opgehaald, is nieuwe praktijkkennis ontwikkeld en gebundeld, werden trainingen verzorgd en is landelijk innovatie op gang gebracht. Gezinshuizen kwamen landelijk op de kaart te staan en er ontstonden programma’s ter professionalisering van gezinshuizen.

Op deze pagina vind je een verzameling van informatie en artikelen die tot 2021 zijn verzameld. En natuurlijk vind je hier relevante nieuwe informatie.

Rapport gezinshuizen jeugdzorg

In Over gezinshuizen 4010 downloads

Verslaglegging van de kenniskring 'gezinshuizen jeugdzorg' (2011). Deze kenniskring vormde een eerste stap om kennis meer zichtbaar en specifiek te maken voor gezinshuizen. Vertegenwoordigers van gezinshuizen en organisaties met gezinshuizen uit heel Nederland leverden een bijdrage. Het rapport behandelt een breed scala aan onderwerpen, gebaseerd op literatuur en onderzoek, praktijkkennis van de deelnemers en vraagstukken die in de praktijk van alledag spelen.

Auteur   Mariska van der Steege
Publicatiedatum     2012
Uitgever   Nederlands Jeugdinstituut i.s.m. Rudolphstichting en Gezinshuis.com
Trefwoorden   Beschrijving doelgroep, problematiek, positionering nieuwe stelsel, werkzame elementen, bouwstenen, matching en toeleiding, facilitering en ondersteuning, handelingsadviezen