Rapport gezinshuizen AWBZ

Rapport gezinshuizen AWBZ

In Over gezinshuizen 5261 downloads

Verslaglegging van de kenniskring 'gezinshuizen AWBZ' (2011.) Bevat deels informatie uit literatuur, deels informatie uit de vijf bijeenkomsten. Het rapport geeft een beeld van gezinshuizen en haar bewoners (kinderen/jongeren en ouders), van de organisaties waarmee gezinshuizen AWBZ verbonden zijn en van de kwesties die in en rondom deze gezinshuizen spelen en als belangrijk worden ervaren.

Auteur   Martin Schuurman
Publicatiedatum     maart 2012
Uitgever   Kalliope Consult i.s.m. Rudolphstichting en Gezinshuis.com
Trefwoorden   Gezinshuizen AWBZ, problematiek doelgroep, gezinshuisouders, selectieproces, ondersteuning zorgorganisatie, matching, 18+, kwaliteit van gezinshuis, leven met twee families, kennisvragen