Brochure over gezinshuizen. De kracht van het gewone leven.

Brochure over gezinshuizen. De kracht van het gewone leven.

In Over gezinshuizen 3241 downloads

Deze brochure geeft de noodzakelijke informatie over gezinshuizen. U leest een beknopte beschrijving van de belangrijkste punten met een verwijzing naar relevante bronnen voor meer informatie. Om u een beeld te geven van om welke kinderen het nu eigenlijk gaat, wordt de feitelijke informatie afgewisseld met de verhalen van Sagar, Pauline en Nathalie, drie kinderen uit verschillende gezinshuizen. 

Auteurs   Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In samenwerking met: Present 24x7, Gezinshuis.com, Alliantie kind in gezin, Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Publicatiedatum     juli 2014
Uitgever   Bibo Jeugdzaken
Trefwoorden   Kenmerken gezinshuizen, gezinshuizen Nederland, aantallen, geografische spreiding, doelgroep, kosten en financiering, betrokken partijen, actuele thema's, taken gemeenten