Pleeggrootouders: een onderzoek naar de beleving van pleegzorgplaatsingen bij grootouders

Pleeggrootouders: een onderzoek naar de beleving van pleegzorgplaatsingen bij grootouders

In Over pleegzorg 1995 downloads

De beleving van pleegkinderen, pleeggrootouders en pleegzorgwerkers is onderzocht met vragenlijsten en interviews.