Continuïteit van pleegzorg, Nederlands Jeugd Instituut

Continuïteit van pleegzorg, Nederlands Jeugd Instituut

In Over pleegzorg 2145 downloads

Deze review van het NJI gaat over continuïteit van pleegzorg. Continuïteit houdt zowel het bevorderen van de stabiliteit en duurzaamheid van de plaatsing als het voorkomen van een breakdown in. Allereerst gaat de review in op de stabiliteit van een pleegzorgplaatsing en worden de gevolgen van verplaatsingen beschreven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op breakdown en de factoren die hiermee geassocieerd zijn. Daarna wordt op een rij gezet hoe continuïteit van pleegzorg kan worden gewaarborgd en tot slot sluit de review af met een samenvattende conclusie.