Behoeften van pleegouders m.b.t. deskundigheidsbevordering

Behoeften van pleegouders m.b.t. deskundigheidsbevordering

In Over pleegzorg 1890 downloads

Uit onderzoek van PIONN en de Nederlandse Vereniging van Pleegezinnen
blijkt dat de helft van de pleegouders niet tevreden is over het huidig aanbod
van deskundigheidsbevordering. Zij hebben behoefte aan scholing dat aansluit
bij hun specifieke vragen, ervaring en kennis
.