Lijst met alle publicaties

Het Gezinspiratieplein is in 2012 opgericht met de bedoeling een impuls te geven aan gezinsvormen. Vele jaren is er met een groot netwerk praktijkkennis opgehaald, is nieuwe praktijkkennis ontwikkeld en gebundeld, werden trainingen verzorgd en is landelijk innovatie op gang gebracht. Gezinshuizen kwamen landelijk op de kaart te staan en er ontstonden programma’s ter professionalisering van gezinshuizen.

Op deze pagina vind je een verzameling van informatie en artikelen die tot 2021 zijn verzameld. En natuurlijk vind je hier relevante nieuwe informatie.

Toggle Titel Datum Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2890 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3604 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (2712 downloads) Downloaden (pdf)
Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children (2238 downloads) Downloaden (pdf)
Kinderrechtenmonitor 2015 (2863 downloads) Downloaden
Disturbances in attachment: inhibited and disinhibited symptoms in foster care children (3089 downloads) Downloaden
Factsheet. Ouders, pleegouders en professionals:posities en samenwerking (2497 downloads) Downloaden
Ouders, pleegouders en professionals:posities en samenwerking - 2014 (review) (2778 downloads) Downloaden
Behoeften van pleegouders m.b.t. deskundigheidsbevordering (2535 downloads) Downloaden (pdf)
Continuïteit van pleegzorg, Nederlands Jeugd Instituut (2792 downloads) Downloaden
Factsheet continuïteit van pleegzorg NJI (2872 downloads) Downloaden
Trauma-geörienteerde hulp voor kinderen met complex trauma in gezinsvervangende situaties (2564 downloads) Downloaden
Pleeggrootouders: een onderzoek naar de beleving van pleegzorgplaatsingen bij grootouders (2575 downloads) Downloaden
Kenmerken kinderen in pleegzorg, gezinshuizen en open residentiële zorg (3266 downloads) Downloaden (pdf)
maatschappelijke Business Case Gezinshuizen (10821 downloads) Downloaden (pdf)