Lijst met alle publicaties

Het Gezinspiratieplein is in 2012 opgericht met de bedoeling een impuls te geven aan gezinsvormen. Vele jaren is er met een groot netwerk praktijkkennis opgehaald, is nieuwe praktijkkennis ontwikkeld en gebundeld, werden trainingen verzorgd en is landelijk innovatie op gang gebracht. Gezinshuizen kwamen landelijk op de kaart te staan en er ontstonden programma’s ter professionalisering van gezinshuizen.

Op deze pagina vind je een verzameling van informatie en artikelen die tot 2021 zijn verzameld. En natuurlijk vind je hier relevante nieuwe informatie.

Toggle Titel Datum Downloaden
Helpen in Balans (3509 downloads) Downloaden (pdf)
Kenmerken van Gezinshuizen (6706 downloads) Downloaden (pdf)
Impact van pleegzorgplaatsing op jeugdige, pleegouders en eigen kinderen (3748 downloads) Downloaden
Werken aan speelruimte (3022 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet gezinshuizen 2011 (5464 downloads) Downloaden (pdf)
Wat werkt bij hechtingsproblemen (4376 downloads) Downloaden
Hechting en langdurige uithuisplaatsing (4010 downloads) Downloaden
Onderzoek waardering kwaliteitsstandaarden in gezinshuizen (3128 downloads) Downloaden (pdf)
Dat voelt als een thuis voor mij (4166 downloads) Downloaden (pdf)
Ik ben aan ze gehecht! Lezing Martine Delfos (7020 downloads) Downloaden (pdf)
Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties (3482 downloads) Downloaden (pdf)
Hechting, Basisveiligheid, Basisvertrouwen (4100 downloads) Downloaden
Kinderen met een reactieve hechtingsstoornis: de risico's en succesfactoren van een gezinshuisplaatsing (4755 downloads) Downloaden (pdf)
Wat werkt bij uithuisplaatsing (4401 downloads) Downloaden
Wat werkt in pleegzorg (4695 downloads) Downloaden