Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (2067 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (2069 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (2048 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (2080 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2901 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (2062 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2955 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2482 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2571 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2865 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3718 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (2349 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2612 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3384 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (2427 downloads) Downloaden (pdf)