Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1403 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1482 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2321 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1693 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2417 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2051 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2072 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2430 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3120 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1936 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2129 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (2938 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1872 downloads) Downloaden (pdf)
Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children (1761 downloads) Downloaden (pdf)
Kinderrechtenmonitor 2015 (2189 downloads) Downloaden