Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (1462 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (1503 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1533 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1573 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2383 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1735 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2469 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2115 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2129 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2489 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3233 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1995 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2210 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3002 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1936 downloads) Downloaden (pdf)