Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1308 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1391 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2258 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1666 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2387 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2009 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2025 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2380 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3072 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1893 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2085 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (2869 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1786 downloads) Downloaden (pdf)
Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children (1737 downloads) Downloaden (pdf)
Kinderrechtenmonitor 2015 (2145 downloads) Downloaden