Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Een overzicht uit de literatuur. (2631 downloads) Downloaden (pdf)
Pleeggrootouders maken het verschil (8711 downloads) Downloaden (pdf)
Orthopsychiatrie in de wijk: kinderen met orthopsychiatrische problematiek in een gezinshuis (3887 downloads) Downloaden (pdf)
Praktijkboek Deuren openen naar Zin In Jeugdzorg (2836 downloads) Downloaden
Zingeving in de praktijk (2570 downloads) Downloaden (pdf)
Redenen van uitplaatsing van kinderen uit gezinshuizen (5791 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Plaats voor Psychopathologie (4147 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Professionele Nabijheid (3605 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen (6490 downloads) Downloaden (pdf)
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (2789 downloads) Downloaden
Factsheet Gezinshuizen2012 (5605 downloads) Downloaden (pdf)
Continuïteit in gezinshuizen (4657 downloads) Downloaden (pdf)
Kennisagenda Langdurig Opgroeien (5482 downloads) Downloaden (pdf)
Ongeliefd en verlaten?! over onzichtbare bindingen jeugdige (3184 downloads) Downloaden (pdf)
Helpen in Balans (2767 downloads) Downloaden (pdf)