Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Artikel Psyche en Geloof (2283 downloads) Downloaden (pdf)
Matching in de Praktijk (2813 downloads) Downloaden (pdf)
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Een overzicht uit de literatuur. (2711 downloads) Downloaden (pdf)
Pleeggrootouders maken het verschil (8742 downloads) Downloaden (pdf)
Orthopsychiatrie in de wijk: kinderen met orthopsychiatrische problematiek in een gezinshuis (3955 downloads) Downloaden (pdf)
Praktijkboek Deuren openen naar Zin In Jeugdzorg (2880 downloads) Downloaden
Zingeving in de praktijk (2646 downloads) Downloaden (pdf)
Redenen van uitplaatsing van kinderen uit gezinshuizen (5926 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Plaats voor Psychopathologie (4184 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Professionele Nabijheid (3638 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen (6522 downloads) Downloaden (pdf)
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (2838 downloads) Downloaden
Factsheet Gezinshuizen2012 (5658 downloads) Downloaden (pdf)
Continuïteit in gezinshuizen (4805 downloads) Downloaden (pdf)
Kennisagenda Langdurig Opgroeien (5549 downloads) Downloaden (pdf)