Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (1515 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (1551 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1592 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1640 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2425 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1764 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2511 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2153 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2191 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2524 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3289 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (2031 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2249 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3044 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1971 downloads) Downloaden (pdf)