Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1365 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1449 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2297 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1681 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2402 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2031 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2056 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2410 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3098 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1918 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2117 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (2906 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1830 downloads) Downloaden (pdf)
Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children (1752 downloads) Downloaden (pdf)
Kinderrechtenmonitor 2015 (2175 downloads) Downloaden