Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (1755 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (1767 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1785 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1851 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2624 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1873 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2648 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2280 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2372 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2684 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3483 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (2192 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2382 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3207 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (2130 downloads) Downloaden (pdf)