Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (1382 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (1442 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1483 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1516 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2345 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1708 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2437 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2077 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2087 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2455 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3150 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1966 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2146 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (2966 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1900 downloads) Downloaden (pdf)