Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Hoe werkt het in de praktijk Matching 2014 (2170 downloads) Downloaden (pdf)
Een overzicht uit de literatuur Matching 2014 (2178 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoeksrapport Matching 2017 (2144 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (2184 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (3004 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (2144 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (3055 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (2585 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2647 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2945 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3791 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (2416 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2696 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (3452 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (2528 downloads) Downloaden (pdf)