Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Onderzoeksrapport Matching 2017 (1278 downloads) Downloaden (pdf)
Proces en Verantwoordingsverslag 2017 (1350 downloads) Downloaden (pdf)
Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders (2215 downloads) Downloaden (pdf)
Factsheet Zorgen voor getraumatiseerde kinderen NJI (1647 downloads) Downloaden (pdf)
Onderzoek naar de kwaliteit van hulp in gezinshuizen (2368 downloads) Downloaden (pdf)
Professioneel ouderschap: doelgroepverkenning in gezinshuizen (1992 downloads) Downloaden (pdf)
Infodocument Meldcode Kindermishandeling Gezinshuizen (2009 downloads) Downloaden (pdf)
Update Kennisagenda opgroeien van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinshuizen, 2016 (2361 downloads) Downloaden (pdf)
Leefklimaat gezinshuizen ~ scriptieonderzoek (3047 downloads) Downloaden (pdf)
Traumatic stress symptomology after child maltreatment and single traumatic events: different profiles (1876 downloads) Downloaden
Jongeren succesvol opgevangen in een gezinssetting (2053 downloads) Downloaden (pdf)
Voorkomen van breakdown in de Gelderse pleegzorg (2853 downloads) Downloaden
"… in een sfeer van geluk, liefde en begrip". Over kwaliteit van zorg voor jongeren in leefgroepen. (1743 downloads) Downloaden (pdf)
Causal effects of the early caregiving environment on development of stress response systems in children (1718 downloads) Downloaden (pdf)
Kinderrechtenmonitor 2015 (2131 downloads) Downloaden