Lijst met alle publicaties

Toggle Titel Datum Downloaden
Artikel Psyche en Geloof (2751 downloads) Downloaden (pdf)
Matching in de Praktijk (3259 downloads) Downloaden (pdf)
Matching van langdurig uithuisgeplaatste jeugdigen aan een pleeggezin of gezinshuis. Een overzicht uit de literatuur. (3483 downloads) Downloaden (pdf)
Pleeggrootouders maken het verschil (9466 downloads) Downloaden (pdf)
Orthopsychiatrie in de wijk: kinderen met orthopsychiatrische problematiek in een gezinshuis (4569 downloads) Downloaden (pdf)
Praktijkboek Deuren openen naar Zin In Jeugdzorg (3482 downloads) Downloaden
Zingeving in de praktijk (3387 downloads) Downloaden (pdf)
Redenen van uitplaatsing van kinderen uit gezinshuizen (6962 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Plaats voor Psychopathologie (4714 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Professionele Nabijheid (4153 downloads) Downloaden (pdf)
Scriptie - Existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen (7014 downloads) Downloaden (pdf)
Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg (3367 downloads) Downloaden
Factsheet Gezinshuizen2012 (6591 downloads) Downloaden (pdf)
Continuïteit in gezinshuizen (5976 downloads) Downloaden (pdf)
Kennisagenda Langdurig Opgroeien (6434 downloads) Downloaden (pdf)