Kennis uit de praktijk

Hoe het zo gekomen is

In 2011 ontdekten een aantal Glindse partijen dat kennis rondom gezinshuizen amper vindbaar is. Alle praktijkkenis bleef achter de deuren, alle onderzoeksgegevens betroffen residentiele opvang en de data met betrekking tot de gezinshuizen en de kinderen, die er woonden waren “verstopt”en niet beschikbaar. Met de Alliantie Kind in Gezin waren veel partijen er van overtuigd dat kinderen beter af zijn in gezinsvormen; daarvoor werd het ontsluiten van de kennis met betrekking tot gezinshuisopvang steeds urgenter. Gezinspiratieplein is gestart met een groot onderzoek om het veld van gezinshuizen in beeld te krijgen. Dat resulteerde ook in de 1e factsheet gezinshuizen. Er bleek veel belangstelling en motivatie vanuit het werkveld om hieraan bij te dragen. In 2011 en 2012 hebben kenniskringen plaatsgevonden.
In het kennisdossier Kennisagenda & Kenniskringen lees je er alles over. 

Kennisagenda

Vervolgens is er een kennisagenda opgesteld samen met de praktijkorganisaties: als richtlijn voor de onderzoeken, met daarin de belangrijkste onderzoeksvragen. De nadruk in het onderzoeksprogramma lag op professioneel opvoeden in gezinshuizen. De kennis en informatie die dit onderzoeksprogramma opleverde, is ook voor andere gezinsvormen -zoals pleeggezinnen- relevant.
De vier hoofdthema’s van de kennisagenda:
1) Selectie, opleiding en ondersteuning van pleeg- en gezinshuisouders.
2) Langdurig opgroeien: matching, verplaatsen en uitplaatsen.
3) Professioneel opvoeden van kinderen met meervoudige en complexe problematiek.
4) Positionering pleeggezinnen en gezinshuizen in het nieuwe stelsel zorg voor jeugd.