Over Gezinshuiszorg

Gezinshuiszorg is bedoeld om kinderen en jongeren een stabiele woonomgeving te bieden, waarin veiligheid en kwaliteit van zorg, begeleiding en soms behandeling voorop staat en waarmee ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Soms is het voor kinderen en jongeren om verschillende redenen niet langer haalbaar om thuis of in een pleeggezin te wonen. Een woonplek in een gezinshuis kan dan een goede oplossing zijn. In een gezinshuis wordt het gewone gezinsleven gecombineerd met professionele zorg die nodig is. Dat kan zorg zijn in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de Jeugdwet.

Er zijn veel partijen betrokken bij het vak. Wij hebben veel informatie voor je verzameld en een overzicht gemaakt van belangrijke organisaties in het werkveld.

Over gezinshuizen

Wat is een gezinshuis eigenlijk? Beelden zeggen soms meer dan woorden. Bekijk de filmpjes en kijk zo eens mee in een gezinshuis.

Meer info

Facts & Figures

Er is veel praktijkkennis beschikbaar over het professioneel opvoeden van kinderen met meervoudige en complexe problematiek in gezinsvormen.

Meer info

Meer verdieping?

Op zoek naar meer achtergrondinformatie, kennis of ondersteuning? Bij deze organisaties kan je terecht.

Meer info