Over gezinshuizen

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van hulp en zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Gezinshuisouders (echtpaar, samenwonend stel of single) vangen hen op in hun gezin in een normale leefomgeving. Ze bieden naast veiligheid en rust ook professionele begeleiding. Anders dan in bijvoorbeeld een leefgroep is dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. En anders dan in een pleeggezin zijn gezinshuisouders professionele opvoeders. Continuïteit is hierbij een belangrijk gegeven, zeker omdat deze kinderen vaak al (te) veel mee hebben gemaakt. Een gezinshuis geeft kinderen en jongeren met complexe en meervoudige problematiek, de kans om veilig op te groeien.

Beelden zeggen soms meer dan woorden. Bekijk de filmpjes of luister de podcasts!