Over ons

Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals werkzaam rondom inhuisplaatsen. Door de uitwisseling van kennis en ervaringen wil het Gezinspiratieplein hun persoonlijke en professionele ontwikkeling versterken, om zo bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van inhuisplaatsen.

Het Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden in de vorm van trainingen, workshops en opleidingen. Ook doet, of faciliteert, het Gezinspiratieplein onderzoek, ontwikkelt kennisproducten en organiseert bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring.

De pleinfunctie
De praktijk van gezinsvormen vormt de voedingsbodem voor het Gezinspiratieplein. Terugkerende vragen en thema’s van pleeg- en gezinshuisouders en/of andere professionals rondom gezinsvormen zijn de inspiratiebron voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingsmogelijkheden en onderzoeken. Het woord ‘plein’ in de naam van het Gezinspiratieplein staat voor deze ontmoeting en uitwisseling tussen pleeg- en gezinshuisouders en anderen.

Stichting Gezinspiratieplein
Het Gezinspiratieplein is een stichting. Gezinshuis.com geeft leiding aan de stichting vanaf 1 april 2021.