Keurmerk gezinshuizen

Het keurmerk gezinshuizen verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden van de gezinshuisouders en is een hulpmiddel om professionaliteit en kwaliteit zichtbaar te maken en te borgen.

De landelijke richtlijnen voor de kwaliteit van gezinshuizen  ‘Kwaliteitscriteria gezinshuizen‘ vormen samen met geldende wet- en regelgeving de inhoudelijke basis voor het kwaliteitssysteem Keurmerk Gezinshuizen. In de kwaliteitscriteria zijn veldnormen voor en door gezinshuizen geformuleerd.

De keurmerkorganisatie gezinshuizen onderzoekt en beoordeelt de kwaliteit en veiligheid van gezinshuizen. Dit onderzoek kan leiden tot een certificaat en vermelding in het register van Keurmerk Gezinshuizen.