Kwaliteitsregisters

Steeds meer gezinshuisouders kiezen voor registratie.  SKJ en Registerplein zijn twee verschillende registratieorganisaties.

Niet iedereen die in de jeugdzorg werkt moet zich registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of in het BIG-register. Dat heeft te maken met de werktoedeling. De Jeugdwet bepaalt namelijk dat voor jeugdhulpverleners die risicovolle en complexe handelingen verrichten een BIG- of SKJ registratie is vereist. Op de website van SKJ vind je hier meer informatie over.

 

SKJ beheert verschillende wettelijk verplichte registers voor professionals in de jeugdzorg en jeugd- en gezinsprofessionals. SKJ toetst of professionals voldoen aan de gestelde eisen en beoordeelt of geregistreerde professionals na vijf jaar in aanmerking komen voor herregistratie. Daarnaast onderhoudt SKJ een stelsel van professioneel toezicht, waaronder tuchtrecht.

In alle andere gevallen kan ook gekozen worden voor een registratie in het Registerplein. Het Register Gezinshuisouders is ook toegankelijk voor mensen zonder sociaal agogisch HBO diploma. Voor meer informatie en registreren: Gezinshuisouders - Registerplein.