Hogescholen  (lectoraten jeugdzorg)

Een lectoraat is een samenwerkingsverband van onderzoekers op een hogeschool. Zij doen praktijkgericht onderzoek, een vorm van onderzoek die zowel het werkveld als het hbo onderwijs centraal stelt. Naar aanleiding van een vraag uit de beroepspraktijk doet het lectoraat onderzoek en de resultaten die daaruit volgen worden toepasbaar gemaakt voor de werkpraktijk en het onderwijs.

Verschillende lectoraten onderzoeken in samenwerking met praktijkorganisaties wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun ontwikkeling. De lectoraten hebben verschillende expertise gebieden.  Voor de sector gezinshuizen zijn in ieder geval de volgende lectoraten op verschillende thema’s actief:

  • Het lectoraat Jeugd van Windesheim werkt onder andere aan de versterking van de professional en het pedagogisch professioneel handelen;
  • Het lectoraat Residentiele Jeugdzorg van Hogeschool Leiden doet onder meer onderzoek naar het leefklimaat binnen jeugdzorginstellingen;
  • Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede doet onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van jongeren, vanuit de overtuiging dat daar de basis gelegd wordt voor het verdere leven.